Formalności po porodzie

[Głosów:0    Średnia:0/5]

OBOWIĄZKOWE FORMALNOŚCI PO NARODZINACH DZIECKA

Po dziewięciu miesiącach oczekiwań nadchodzi ta upragniona chwila narodzin dziecka.Słychać jego pierwszy krzyk, serca rodziców wypełnia radość, a z oczu leją się zwykle łzy szczęścia.Dla świeżo upieczonych rodziców nie istnieje wtedy nic poza ich potomkiem.

Jednak już po kilku dniach choć na chwilę trzeba pomyśleć o niezbędnych formalnościach.

W tym celu należy:

1. zgłosić fakt urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC);
2. pozyskać dla dziecka nr PESEL;
3. zapewnić dziecku dostęp do świadczeń zdrowotnych.

ZGŁOSZENIE DZIECKA W USC

Urząd Stanu Cywilnego powinien być pierwszym przystankiem na drodze do załatwienia formalności po porodzie.

W ciągu 21 dni (od daty sporządzenia karty urodzenia) należy udać się do USC właściwego dla miejsca urodzenia dziecka. Informację o tym, do którego USC zostały przekazane dokumenty możemy uzyskać w szpitalu,w którym przyszło na świat dziecko. W sytuacji, gdy żadne z rodziców nie jest zameldowane na obszarze USC właściwym dla miejsca urodzenia dziecka, obowiązku zgłoszenia narodzin dziecka dopełnić należy w urzędzie właściwym dla zamieszkania rodziców dziecka.

Po porodzie, a przed wypisem ze szpitala, rodzice otrzymują zaświadczenie (wystawiane przez administrację szpitala lub przez lekarza), które jest podstawą do uzyskania aktu urodzenia w USC.

Kto może zgłosić dziecko w USC?

Osobami uprawnionymi do zgłoszenia dziecka w USC są:

 • ojciec dziecka
 • matka, o ile stan zdrowia na to pozwala
 • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka np. jej rodzic
 • pełnomocnik

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać akt urodzenia?

Na komplet dokumentów składają się:

 • zaświadczenie ze szpitala;
 • dowody osobiste rodziców, skrócony akt małżeństwa, jeśli małżeństwo było zawarte w innym USC (jeśli rodzice nie są w związku małżeńskim wystarczą dowody osobiste);
 • oświadczenie rodziców o imionach dziecka*;
 • podanie o odpisy aktu urodzenia.

Ponadto, jeśli zgłoszenia dokonuje:

 • panna – odpis aktu urodzenia;
 • kobieta rozwiedziona lub pozostająca w separacji – skrócony akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji;
 • wdowa – skrócony odpis aktu zgonu męża.

Wyżej wymieniona procedura jest zwolniona z opłaty skarbowej i pierwsze trzy skrócone akty urodzenia dziecka wydawane są bezpłatnie.

*Kierownik USC może odmówić rejestracji imienia dziecka jeśli nadane imię jest:

 • ośmieszające;
 • nieprzyzwoite;
 • nie pozwala na odróżnienie płci dziecka;
 • zdrobnieniem.

PESEL

Co to właściwie jest PESEL?

PESEL to skrót od Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Numer ten składa sięz jedenastu cyfr. Sześć pierwszych koduje datę urodzenia. Kolejne cztery cyfry oznaczają nr serii, z czego 10. cyfra numeru PESEL oznacza płeć (0, 2, 4, 6 i 8 przeznaczone są dla płci żeńskiej, natomiast 1, 3, 5, 7 oraz 9 dla płci męskiej). Ostania cyfra – 11., jest cyfrą kontrolną wyliczaną ze specjalnego wzoru.Numer PESEL identyfikuje każdego obywatela Polski i konieczny jest do załatwienia wielu formalnościw organach administracji państwowej, samorządowej i innych (m. in. do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej, do czasu uzyskania numeru PESEL dla dziecka wykorzystuje się z numer PESEL matki,np. przy wystawianiu recept).

W celu uzyskania numeru PESEL udajemy się do właściwego dla zameldowania matki dziecka urzędu miasta lub gminy, gdzie w wydziale spraw obywatelskich lub ewidencji ludności, składa się stosowny wniosek. Do urzędu udajemy się z aktem urodzenia dziecka lub książeczką zdrowia dziecka.Numer PESEL nadawany jest maksymalnie w przeciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, jednak zwykle ma to miejsce wcześniej. Przy składaniu wniosku powinno się uzyskać informację, kiedy będzie można odebrać nadanie numeru PESEL.

OPIEKA MEDYCZNA DLA MALUCHA

W Polsce wszystkie dzieci, do ukończenia 18 roku życia objęte są bezpłatną opieką zdrowotną.

Jeszcze przed narodzinami dziecka powinno się wybrać przychodnię i lekarza, który będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. W okresie po porodzie każdej kobiecie przysługuje wizyta położnej środowiskowej.

Zaraz po wypisaniu ze szpitala należy udać się do wybranej przychodni i wypełnić formularz wyboru placówki służby zdrowia i lekarza dla nowonarodzonego dziecka. Warto przy tej okazji wypełniania ustalić datę pierwszej wizyty.

W celu zapewnienia dziecku pełnej opieki, oprócz wybrania przychodni i lekarza, warto dowiedzieć się:

 • gdzie znajduje się najbliższa apteka działająca 24 godziny na dobę, ewentualnie,która apteka pełni dyżury nocne;
 • gdzie znajduje się najbliższy szpital pediatryczny z oddziałem ratunkowym oraz przychodnie działające w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Opracowała:

Lek. med. Marzena Jankowska
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
ul. Banacha 1a, Warszawa

Na podstawie:

1. Chybicka A, Dobrzańska A, Szczapa J, Wysocki J. „Pierwsze 2 lata życia dziecka, Przewodnik dla rodziców”, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2010.
2. Widz M. „Maluch. Miejski informator rodzinny w Warszawie”, Miasto Stołeczne Warszawa, 2011

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*