Jak uzyskać zwrot pieniędzy?

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Jak uzyskać zwrot pieniędzy?

19.08.2005 @ 00:12 (mur)

Wyjeżdżając na wakacje zapomniałeś wziąć formularz E111, zachorowałeś i musiałeś wydać na leczenie mnóstwo pieniędzy? Nie martw się, możesz uzyskać ich zwrot w Polsce, pod warunkiem, że byłeś leczony w placówce, która przyjmuje pacjentów w ramach powszechnego ubezpieczenia. Oczywiście sam musisz być ubezpieczony w Polsce i okazać dokumenty to potwierdzające. Pamiętaj jednak przy tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

pdf 1 Jak uzyskać zwrot pieniędzy?

Pobierz wzór wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia. Wydrukuj i czytelnie go wypełnij.

Chcąc uzyskać zwrot kosztów, musisz złożyć odpowiedni wniosek w dolnośląskim oddziale NFZ przy ul. Dawida 2. Tam urzędnicy sprawdzą, czy rzeczywiście jesteś ubezpieczony. Musisz również do wniosku dołączyć rachunki potwierdzające poniesione koszty: oryginały wszystkich rachunków, recepty oraz wszystkie dokumenty stanowiące dowód na to, jakie świadczenia zostały udzielone i jakie kwoty zostały zapłacone.

<!--

Państwa członkowskie Unii Europejskiej - Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy; Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia.

Należy zakreślić odpowiedni kwadrat zgodnie z posiadanym przez ubezpieczonego statusem, a następnie podać dane osobowe. Uwaga! Dotyczy wyłącznie osoby posiadającej własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Punkt 1 należy wypełnić obligatoryjnie także wtedy, gdy wniosek o zwrot kosztów dotyczy leczenia udzielonego osobie zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o refundację poniesionych kosztów leczenia zgłoszona jest do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny głównego ubezpieczonego.

Należy wypełnić tylko, jeśli leczenie miało miejsce na terytorium Belgii.

Zaznacz "X" przy odpowiednim numerze powodu skorzystania ze świadczeń. W przypadku zaznaczenia punktu 4.5, należy podać dokładny powód skorzystania ze świadczeń.

Prosimy o zaznaczenie "X" przy odpowiednim numerze, wskazując okoliczności obciążenia kosztami świadczeń zdrowotnych. W przypadku zaznaczenia punktu 5.5 należy podać dokładny powód obciążenia kosztami.

Należy zaznaczyć preferowany sposób odbioru zwrotu kosztów, zaznaczając "X" przy odpowiednim numerze.

-->

O Marzena Wielgus 103 artykuły
Wiele rzeczy można powiedzieć o Marzenie Wielgus, ale przede wszystkim wiadomo, że są one przewidujące i doceniane, oczywiście są również precyzyjne, obiektywne i idealistyczne, ale w mniejszych dawkach i często są też rozpieszczane przez nawyki bycia agonującymi. Jednak jej uprzedzająca natura jest tym, co najbardziej lubi. Ludzie często liczą na siebie i jej spostrzegawczą naturę, szczególnie gdy potrzebują pomocy lub wsparcia. Nikt nie jest doskonały, a Marzena ma również wiele mniej pożądanych aspektów. Jej drapieżna natura i bezczelność powodują wiele pretensji i powodują, że jest co najmniej niewygodna. Na szczęście jej doceniająca natura zapewnia, że nie jest tak często.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*